Opolskie Centrum Wysokich Technologii to miejsce stworzone na rzecz zrównoważonego rozwoju w Opolu, stanowiące optymalne środowisko do rozwoju firm działających w szeroko rozumianym obszarze nowoczesnych technologii oraz w sferze działalności okołobiznesowych.